Större volymer

15:50 April 18, 2012

Tänker ni skicka större volymer eller har många utskickstillfällen per månad?

Tjänsten skickakundbrev.se är uppsatt för små och medelstora organisationer som gör utskick några gånger per månad. Har ni större volymer eller är flera som gör utskick kontakta oss för ett företagskonto på info (at) skickakundbrev (.) se